2017 m. liepos 19 d.

NARIŲ NAUJIENOS: TELIA paskelbė Tvarios veiklos ataskaitą

„Telia“ 2016 m. tvaraus verslo ataskaita

2016 m. „Telia“ svarbiausi akcentai:

Informacijų technologijos vis labiau tampa neatsiejama žmonių gyvenimo dalimi, darančia įtaką verslo ir visuomenės plėtrai. IT ir telekomunikacijų bendrovė „Telia“, aktyviai prisideda prie visuomenės vystymo tikslingai ir tvariai naudodama savo kompetencijas kasdieniniame gyvenime.

2016-ųjų metų tvaraus verslo ataskaitoje pateikiama „Telia“ atsakinga veikla apimanti aplinkosauginius, socialinius ir ekonominius rodiklius. Praėjusiais metais bendrovė į savo verslo strategiją integravo „Telia Company“ visuomenės skaitmeninės pažangos strategiją, kurios tikslas išnaudoti pagrindines įmonės kompetencijas kuriant socialinę gerovę ir naudą verslui.

Vadovaujantis šia strategija bei naujai patvirtintu vidiniu atsakingo verslo kodeksu, „Telia“ stipriai prisideda prie verslo ir visuomenės nuolatinio technologinio vystymo:

užtikrindama prieigą visiems – per 2016 metus „Telia“ įrengė daugiau nei 600 naujų LTE 4G bazinių stočių, kurių skaičius pasiekė beveik 1500, „Lietuvos geležinkelių“ traukiniais tarp Vilniaus ir Kauno vykstantys keleiviai nuo 2016 m. liepos gali nemokamai naudotis internetu;

pritaikydama technologijas saugiai ir sveikai visuomenei – pradėta iniciatyva „Augu internete“, kurios tikslas – patarti ir edukuoti interneto saugumo klausimais vaikus, tėvus, mokytojus ir visus, kurie „auga“ internete.

besidalindama technologijų žiniomis – 2016 m. „Telia“ aktyviai dalyvavo ir rėmė įvairias konferencijas kaip „LOGIN“, „Technopelnas“, „WHAT‘S NEXT?“ ir pan.

skatindama inovacijų kūrimą 2016 m. buvo įrengta 10 „Šiuolaikinės mokymo(si) aplinkos“ (ŠMA) klasių Kaune, po vieną klasę Klaipėdoje ir Šilutėje. Tai klasės, kuriose veikia belaidis internetas, o efektyviai ir įdomiai mokytis padeda įvairūs išmanieji įrankiai. 2016 m. lapkritį „Telia“ tapo viena iš pagrindinių partnerių naujai duris atvėrusiam didžiausiam technologijų startuolių parkui Baltijos šalyse ir Skandinavijoje – „Vilnius Tech Park“.

„Telia“ svarbu, kad darbuotojai susipažintų su antikorupcijos principais bei skaidraus verslo pagrindais, todėl kiekvienai metais bendrovė vykdo antikorupcijos elektroninius ir fizinius mokymus. Taip pat „Telia“ prisidėjo rengiant bei siekiant viešinti praktinę priemonę įmonėms - Antikorupcijos vadovą verslui, kur aprašė patirtimi paremtą verslo partnerių tikrinimo mechanizmą. Jis parengtas STT iniciatyva bendradarbiaujant su viešojo ir privataus sektoriaus atstovais.

Gerbdama ir saugodama savo klientų teisę į saviraišką bei privatumą, „Telia“ laikosi vidinės patvirtintos Saviraiškos laisvės politikos telekomunikacijų srityje. Vienas pagrindinių šios politikos keliamų uždavinių – apsaugoti žmogaus teises telekomunikacijų kontrolės atvejais.

„Telia“ yra įsipareigojusi užtikrinti saugias ir sveikatai palankias darbo sąlygas, kadangi bendrovė teikia pirmenybę gerai darbuotojų savijautai darbe, streso valdymui, sveikai gyvensenai, fiziniam aktyvumui, sveikatos stiprinimo kultūros ugdymui. Vilniaus maratone „Telia“ komanda laimėjo prizą kaip didžiausia šio maratono komanda.

Atsakomybė rinkoje yra vienas iš pagrindinių „Telia“ veiklos principų. Oficialiais Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis šiuo metu „Telia“ 4G ryšys pasiekia 99 proc. Lietuvos teritorijos. „Telia“, siekdama skatinti socialiai atsakingo verslo plėtrą, kruopščiai vertina ir tikrina partnerių reputaciją. Šiuo tikslu bendrovė 2016 m. įdiegė pažangią partnerių vertinimo platformą, kuri padeda įvertinti ir palaikyti skaidrius santykius su partneriais

Aplinkosaugai  2016m. bendrovė iš klientų surinko daugiau nei 11 tūkst. nenaudojamų mobiliųjų telefonų, planšetinių kompiuterių bei modemų ir visus atidavė perdirbimui. „Telia“ CO2 emisijos kiekis, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo 5,9 proc. 2016-ais metais visa įmonių grupė savo veikloje naudojo tik „žalią“ energiją – elektrą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kuri gaminama Kauno hidroelektrinėje. Asociacijos „Investors‘ Forum“ metinių apdovanojimų „Telia“ buvo pripažinta metų atsakingiausia 2016 m. bendrove.

„Telia“ atsakingo verslo ataskaitą galite rasti čia.

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts