2017 m. balandžio 28 d.

NARIŲ NAUJIENOS: ESO paskelbė Socialinės atsakomybės pažangos ataskaitą

Didžiausiai Lietuvoje energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklausanti elektros ir dujų skirstymo bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) balandžio 28 d. paskelbė pirmąją socialinės atsakomybės ataskaitą po elektros ir dujų bendrovių sujungimo.

„Atsakingas verslo požiūris, skaidri atskaitomybė ir siekis mažinti savo poveikį aplinkai kuria vertę visuomenei ir rinkai. 2016-ieji aiškiai parodė organizacijų sujungimo sinergiją ir vertę, prisidedančią prie resursų ir energijos tausojimo – svarbaus energetikų tikslo kuriant tvarią ir atsakingą aplinką. Diegdami inovacijas ir optimizuojame veiklos išteklius, tai leidžia užtikrinti aukštą paslaugų kokybę, mažinti kainas, tausoti išteklius ir aktyviai dalyvauti tvaresnės ateities kūrime“, – sakė ESO generalinė direktorė Dalia Andrulionienė.

Ataskaitoje pateikiama ESO atsakingą požiūrį atspindinti veikla ir jos pažanga, pasiekta 2016 m. santykiuose su klientais, rinkos dalyviais, aplinka, darbuotojais ir visuomene, pristatomos  Bendrovės socialinės atsakomybės strateginės kryptys, veiksmai ir pasiekimai, atskleidžiamas aktyvus dalyvavimas švietime saugaus ir racionalaus energijos vartojimo klausimais.

Savo veiklos atsakomybę ESO įgyvendina užtikrindama savo klientų interesus – patikimą ir saugų energijos tiekimą – bei skatindama darbuotojų ir rangovų atsakingą ir saugų elgesį darbe, investuodama į jų darbų atlikimo kvalifikacijos kėlimą bei skirstomųjų tinklų modernizavimą.

2016 metais ESO investicijos į elektros ir dujų tinklų modernizavimą, padedančios didinti tinklų patikimumą, siekė per 149 mln. Eur (13,4 proc. Daugiau nei 2015 m.). Investicijos į IT ir valdymo sistemas siekė 8,5 mln. Eur (1,8 karto daugiau nei prieš metus). Siekdama tinklo patikimumo, ir kraštovaizdžio apsaugos, 2016 metais ESO paklojo per 2 tūkst. kilometrų elektros kabelių linijų.

Itin svarbia atsakingos veiklos dalimi ESO laiko suinteresuotųjų šalių įtraukimą į atsakingos veiklos prioritetų nustatymą ir esminių veiksmų derinimą. Bendradarbiavimo ir derinimo su aplinka svarbą Bendrovė patvirtins ir šiemet, rengdama 10-ies metų investicinį planą – derins jį su suinteresuotomis šalimis.

Diegdama inovacijas valdymo grandyje, ESO tobulino darbuotojų veiklos valdymo sistemą: vyko metiniai pokalbiai (nuo 2017 m. – ir ketvirtiniai, padedantys sieti darbuotojų tikslus su įmonės strategija, formuojama grįžtamojo ryšio kultūra), peržiūrėta atlygio sistema. Objektyvus pareigybių vertinimas leidžia efektyviai valdyti išlaidas, kurti konkurencingumą darbo rinkoje ir lygiuotis į pažangiausias šalies įmones, atlyginančias darbuotojams pagal pasiektus rezultatus ir sukuriamą vertę.

ESO pabrėžia skaidrumo ir sąžiningumo principų diegimo kasdienėje veikloje svarbą – bendrovėje veikia kompleksiniai korupcijos rizikų vertinimo ir prevencijos mechanizmai, privalomos privačių interesų deklaracijos, 2016 metais patvirtinta Pasitikėjimo linijos politika, skatinanti išreikšti susirūpinimą dėl pastebėtų galimų pažeidimų ir pabrėžianti  absoliučią pranešėjų apsaugą.

Aplinkosaugos srityje ESO toliau skatino energijos tausojimą – organizavo šeštąją energetinio efektyvumo konferenciją, sulaukusią didžiulio susidomėjimo, rūpinosi modernių technologijų diegimu, atmosferos taršos valdymu ir išteklių tausojimu, mažino taršą iš mobilių šaltinių.

2016 metais ESO pradėjo bandomąjį išmaniųjų elektros apskaitų projektą, siekdama keisti klientų įpročius ir skatinti tausoti energiją. Prieš projektą ESO užsakymu „Spinter tyrimų“ atlikta apklausa atskleidė, kad du trečdalius (66 proc.) privačių klientų domina galimybė išmanųjį elektros skaitiklį įsidiegti savo namų ūkyje ir taip efektyviau taupyti elektros energiją bei išvengti nepatogaus skaitiklių rodmenų nurašinėjimo bei deklaravimo.

Atlikus auditą, 2016 metais ESO pratęstas tarptautinio aplinkos apsaugos vadybos sertifikato LST EN 14001 galiojimas dujų veiklos dalyje. 2017 metais planuojama šią vadybos sistemą įdiegti ir elektros dalyje. 

Ataskaita parengta vadovaujantis Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“, kuriame ESO dalyvauja, principais bei atsižvelgiant į „Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ (angl. Global Reporting Initiative, GRI) rekomendacijas.

Kaip atsakingo verslo atstovė, ESO yra Lietuvos atsakingo verslo asociacijos LAVA, atstovaujančios „Pasauliniam susitarimui“ Lietuvoje, narė ir aktyviai dalijasi savo sukaupta patirtimi ir gerąja praktika.

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita skelbiama bendrovės svetainėje www.eso.lt, vertybinių popierių biržos Nasdaq OMX puslapyje ir Jungtinių Tautų  „Pasaulinio susitarimo“ svetainėje www.globalcompact.org (anglų kalba).

ESO informacija 

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts