2016 m. gruodžio 10 d.

NARIŲ NAUJIENOS. ESO: Korupcijai griežtą „ne“ sakančios įmonės žengia ne baudimų, o švietimo keliu

Privačių interesų deklaracija, didesnis dėmesys viešųjų pirkimų kontrolei ir personalo patikimumui. Šios ir kitos jau daugiau nei trejus metus nulinės tolerancijos korupcijai politikos priemonės, kurias įgyvendina visos „Lietuvos energijos“ (LE) grupės įmonės, duoda rezultatų. Pirmiausia, didina darbuotojų sąmoningumą ir supratimą, kas yra korupcija, nepotizmas, kokios leistinos šių negatyvių reiškinių ribos ir kodėl svarbu su tuo kovoti.

Gruodžio 9-ąją – Jungtinių Tautų inicijuotą tarptautinę antikorupcijos dieną – mini ir LE įmonių grupei priklausanti bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). Didžiausia grupės įmonė aktyviai įgyvendina nulinės tolerancijos korupcijai politiką.

„Mums labai svarbu, kad esme viena iš nedaugelio Lietuvos bendrovių, kurioje veikia tokia politika. Ne visi tam ryžtasi, nes kontroliuoti visą šį procesą nėra taip paprasta. Neužtenka vien deklaruoti, kad nepritari korupcijos apraiškoms, reikia tai įrodyti konkrečiais veiksmais ir sukurti efektyvią, realiai veikiančią sistemą“, – sako ESO Prevencijos skyriaus vadovas Jonas Šneideraitis, vienas iš LE grupės antikorupcijos politikos kūrėjų.

Pasak jo, šviečiamasis darbas ir nuolatinis kalbėjimas su darbuotojais yra viso šio proceso pamatas. „Dokumentai tik reglamentuoja ir nubrėžia gaires, tačiau savaime nekeičia mąstymo ir elgesio principų. Todėl labai daug dirbame su kitais bendrovės padaliniais, vykstame į regionus, kalbamės  su darbuotojais, siekiame, kad informacija pasiektų visas grandis, neliktų tik vadovų lygmenyje“, – teigia J. Šneideraitis.

Diegdami antikorupcijos politiką LE grupės prevencijos specialistai kasmet organizuoja mokymus, diskutuoja su darbuotojais, specialus dėmesys skiriamas su pirkimais dirbantiems padaliniams. Darbuotojai raginami periodiškai atnaujinti savo korupcijos supratimo žinias, pildo privačių interesų deklaracijas.

J. Šneideraitis prisimena, kad daugeliui tiek ESO, tiek kitų LE grupės įmonių darbuotojų privačių interesų deklaracija buvo visiškai naujas dalykas, todėl prevencijos specialistai sulaukdavo nemažai klausimų. Pavyzdžiui, kokios lygio giminystės ryšiai reiškia galimą privačių interesų pažeidimą vykdant pirkimus, ar būtina įvardyti valdomas kitų bendrovių akcijas ir pan.

Įgyvendindami nulinės tolerancijos korupcijai politiką LE grupės prevencijos specialistai konsultavosi su atskirų sričių ekspertais, rėmėsi tarptautine praktika, jau daugelį metų taikoma pažengusiose demokratinėse valstybėse. Siekiant, kad privačių interesų deklaracijos forma nepažeistų darbuotojų duomenų privatumo, dokumentas buvo derinamas su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, taip pat pasinaudota Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) ekspertų patarimais.

Skatinant nulinės tolerancijos korupcijai politiką didelis vaidmuo skiriamas viešumui, tačiau suprantama, kad daugeliu atvejų apie galimus pažeidimus pranešama anonimiškai. Šiam tikslui tarnauja „Pasitikėjimo linija“, į kurią gali skambinti tiek darbuotojai, tiek ir visi šalies gyventojai, pastebėję bet kokią neetišką veiklą.

„Per savaitę ESO „Pasitikėjimo linija“ 1802  sulaukia apie dešimt skambučių, skirtų mūsų prevencijos skyriui. Pranešama apie galimus sukčiavimo atvejus, bendrovės technologinio turto vagystes, tariamus neteisėtus mūsų darbuotojų veiksmus. Mūsų specialistai visus pranešimus kruopščiai patikrina ir, pasitvirtinus faktams, atitinkamai reaguoja“, – pasakoja J. Šneideraitis.

Kitų metų korupcijos prevencijos prioritetas – tęsti pradėtą švietėjišką darbą bendrovės viduje ir bendraujant su išore. Planuojama tęsti susitikimus su darbuotojais, taip pat bendruomenėmis, mokymo įstaigomis, žiniasklaida, kartu raginant pasinaudoti „Pasitikėjimo linija“, kurios konfidencialumą garantuoja ESO.

Dalyvaudama Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) veikloje ESO drauge su kitomis organizacijomis aktyviai prisidėjo prie STT parengto ir šiandien pristatomo „Antikorupcijos vadovo verslui“. Šis vadovas remiasi geriausia Lietuvos ir užsienio šalių įmonių praktika. Taikydamas ją verslas galės atsakingiau organizuoti savo veiklą, diegti skaidrumo priemones: etikos ir elgesio kodeksus, dovanų ir reprezentavimo, interesų konfliktų valdymo tvarkas, kurti ir diegti procedūras korupcijos rizikų nustatymui bei valdymui, skatins darbuotojus pranešti apie korupciją. 


ESO pranešimas spaudai

Narystės forma

Ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts