2016 m. balandžio 22 d.

Minima tarptautinė Žemės diena

Šiandien pasaulyje minima tarptautinė Žemės diena. Ši diena simboliškai pabaigia Žemės mėnesį, prasidedantį kovo 20-ąją – Pavasario lygiadienį. 

Tą mėnesį vyksta daug aplinkosauginių renginių – konferencijos, parodos, inkilų kėlimas, neseniai Lietuvoje vyko miškasodis, kuriame pasodinta beveik 100 hektarų naujų miškų.

Kas vyks dar, kur galima prisijungti?

DAROM 2016

Šeštadienį, balandžio 23, Lietuvoje pasidės visuotinė švaros akcija „Darom 2016“, kurios metu visi kviečiami kuo aktyviau dalyvauti nuo šiukšlių vaduojant gamtos kampelius.

DAROM, tai savanorystės, bendruomeniškumo ir pilietiškumo simbolis Lietuvoje, kai vienu metu į Lietuvos erdves aplinką tvarkyti išeina daugiau kaip 200 tūkst. akcijos dalyvių. Šiais metais akcija DAROM Lietuvoje bus 9-oji. Tą pačią dieną akcija DAROM vyks ir Ukrainoje.

DAROM akcija vos po dienos, tiesa daugelis teritorijų jau pradėtos tvarkyti, tačiau galutinius taškus dėsime ir sumuosime būtent balandžio 23 d.

Kažkada įprastas atliekų rinkimas DAROM virto savanorystės, pilietiškumo bei bendruomeniškumo simboliu.

"Visuomenė susitelkė bendram tikslui, vardan Lietuvos. Viliuosi, kad ateis diena, kai nebereikės DAROM akcijų ir visi kartu balandžio mėnėsį galėsime džaugtis savo darbo vaisiais - gėrėtis tuo, ką sukūrėme patys, sąmoningumo savo veiksmuose dėka" - teigia organizacijos DAROM vadovė Roberta Ažukaitė.

Plačiau – akcijos tinklalapyje: darom.lt

Orhusas

Balandžio 28 d. taip pat verta prisiminti Orhuso konvencijos dieną.

Danijos Orhuso mieste buvo pasirašyta konvencija, paprastai vadinama Orhuso konvencija, įsigaliojusi 2001 m.

Konvencijos tikslas – apsaugoti kiekvieno dabartinės ir būsimų kartų žmogaus teisę gyventi jo sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje, užtikrinant teisę gauti informaciją, teisę dalyvauti priimant sprendimus bei teisę kreiptis į teismus aplinkos klausimais.

Orhuso konvencijos dokumentas.

LAVA inf.
Flikr.com free foto

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts