2014 m. kovo 25 d.

Išrinktas Lietuvos atsakingo verslo asociacijos Kongresas

Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) visuotiniame susirinkime išrinkti septyni asociacijos Kongreso nariai.

LAVA Kongreso nariais tapo įmonių bei organizacijų UAB „Pakmarkas“, UAB „Kvalitetas“, AB LESTO, Vilniaus kooperacijos kolegija, UAB „SDG“, AB „Vilniaus baldai“ ir AB Teo LT atstovai.

Kaip teigia LAVA Tarybos pirmininkė Audronė Alijošiutė, galima pasidžiaugti, kad prie asociacijos vairo stojo verslo atsakomybės srityje nemažai pasižymėjusių įmonių atstovai.

„Asociacijos kongrese suburta stiprių ir patyrusių žmonių komanda, kuri dvejus metus įgyvendins apibrėžtas veiklos kryptis. Artimiausiu metu LAVA orientuosis į vietinių ir tarptautinių partnerysčių vystymą, asociacijos narių mokymų organizavimą, visuomenės švietimą bei atsakingų veiklos principų atstovavimą ir gynimą viešumoje. Džiaugiamės, kad šiuos uždavinius apsiima įgyvendinti verslo atsakomybės srityje pažengusių įmonių atstovai, kurių sutelktos kompetencijos leis ne tik sėkmingai skleisti atsakingos veiklos idėją, rodyti sektinus pavyzdžius, bet ir formuoti atsakingos veiklos kriterijus Lietuvoje“, – sako LAVA Tarybos vadovė.

LAVA misija – skatinti atsakingos veiklos plėtrą, kaip darnaus vystymosi Lietuvoje sąlygą. Asociacijai šiuo metu vadovauja kolegialūs organai – trijų narių Taryba, septynių narių Kongresas bei Visuotinis narių susirinkimas.

Pirmosios Tarybos nariais išrinkti: Audronė Alijošiutė (Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras), Vaiva Bražionytė (Ekonominės konsultacijos ir tyrimai) ir Liudas Jurkonis (Ernst & Young Baltic).

Anot A. Alijošiutės, šiuo metu LAVA vienija 28 įmones, tačiau augantis verslo susidomėjimas asociacijos veikla leidžia tikėtis narių skaičiaus augimo.

„Visus asociacijos narius vienija supratimas, kad neįmanoma siekti darnios pažangos be naujos bendradarbiavimo sampratos. Todėl esame atviri ir kviečiame jungtis įvairiose srityse dirbančias ir darnos siekiančias įmones ir organizacijas, norinčias kurti atsakingos veiklos tradicijas ir prisidėti prie geresnės gyvenimo kokybės kūrimo Lietuvoje“, – teigia A.Alijošiutė.

Asociacijos nariais siekiančios tapti įmonės turi užpildyti asociacijos interneto svetainėje www.asociacijalava.lt pateiktą formą „Tapti nariu“, pateikdamos vadovo pasirašytą deklaraciją-kreipimosi laišką, kuriuo įsipareigoja atitikti nustatytus atsakingo verslo kriterijus ir pritaria Asociacijos tikslams.

Sprendimą dėl narystės patvirtinimo priima asociacijos Kongresas.

 

LAVA inf. ir foto iš visuotinio susirinkimo - Kongreso rinkimų bei strateginės sesijos - dalies. Paskelbė: http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/isrinktas-lietuvos-atsakingo-verslo-asociacijos-kongresas/176237
© Lietuvos žinios

Narystės forma

Ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts