2015 m. gruodžio 04 d.

NARIŲ NAUJIENOS: VKK – vystomojo bendradarbiavimo veikloje

Du renginiai: VKK ir URM

Vilniaus kooperacijos kolegija ir Utenos kolegija, kartu su Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, vykdė šviečiamojo pobūdžio veiklas kolegijų studentams ir dėstytojams vystomojo bendradarbiavimo tematika: „Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politika“, „Tūkstantmečio tikslai ir Europos vystomojo bendradarbiavimo metai“ bei „Tvari ateitis – mūsų rankose“.

Užsiėmimai vyko studentams, jau turintiems žinių apie tarptautinę komunikaciją, socialinę atsakomybę. Tai buvo interaktyvūs užsiėmimai naudojant Užsienio reikalų ministerijos remiamo projekto „Lietuvos NVO ir jaunimo informavimas apie Vystomąjį bendradarbiavimą“ medžiaga, po kurių studentai rengė rašto darbus vystomojo bendradarbiavimo tema.

Geriausi darbai bus pristatyti projekto veiklų aptarimo renginyje Vilniaus kooperacijos kolegijoje 2015 m. gruodžio 10 d. Renginio programa.

Europos metų vystymuisi baigiamasis renginys „Europos metai vystymuisi Lietuvoje: patirtis ir tęstinumas" vyks 2015 m. gruodžio 15 d. 9.30 val. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje.

Pagrindinis informacinis rėmėjas Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma.

Plačiau apie vystomąjį bendradarbiavimą

Vystomasis bendradarbiavimas tai visų išsivysčiusių šalių neatskiriama užsienio politikos dalis, kuria siekiama taikos bei skatinti ekonominį augimą ir socialinį stabilumą pasaulyje, mažinti skirtumus tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių bei integruoti besivystančias šalis į pasaulio ekonomiką.

Priklausomai nuo paramos davėjo ekonominio pajėgumo, pasaulėžiūros ir tikėjimo vienų ar kitų priemonių efektyvumu, įvairiose šalyse keliami skirtingi vystomojo bendradarbiavimo tikslai, tačiau dažniausiai tai būna:

  • Skurdo mažinimas besivystančiose šalyse;
  • Kova su badu;
  • Ekonominė plėtra;
  • Žmogaus teisių apsauga;
  • Parama demokratijai;
  • Neraštingumo šalinimas ir parama švietimui;
  • Taikos ir socialinio stabilumo užtikrinimas;
  • Besivystančių šalių įsiskolinimo mažinimas;
  • Aplinkos ir gamtos išteklių tausojimas;
  • Lyčių lygiateisiškumo įgyvendinimas.

2015-ieji yra vystymosi veiklai ypatingi metai. Tai pirmas kartas, kai Europos metai skiriami Europos Sąjungos išorės veiksmams ir Europos vaidmeniui pasaulyje. Visos Europos vystymosi srities organizacijoms tai puiki galimybė parodyti, kad Europa yra pasiryžusi išgyvendinti skurdą pasaulyje ir paskatinti daugiau Europos gyventojų įsitraukti į vystymosi srities veiklą.

Be to, 2015-ieji – tai paskutiniai Tūkstantmečio vystymosi tikslų, dėl kurių pasauliniu lygmeniu susitarta 2000 m., įgyvendinimo metai, ir metai, kai tarptautinė bendruomenė susitarė, kaip ateityje kovoti su skurdu ir siekti tvaraus vystymosi.

Šiems metams paminėti Lietuvoje buvo vykdomas projektas „2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“ skirtas didinti informuotumą ir šviesti įvairias jaunimo grupes apie Lietuvos ir Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo svarbą, tikslus ir aktualijas bei tuo pačiu skatinti Lietuvos visuomenės diskusijas ir dalyvavimą vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinime.

Keletas nuorodų apie vystomąjį bendradarbiavimą ir veiklas Lietuvoje:
https://europa.eu/eyd2015/en
http://www.pagalba.org/lt/titulinis.html
http://www.pagalba.org/lt/biblioteka

 

Vilniaus kooperacijos kolegijos informacija

Pateikė: Rimantas Zajarskas
Konstitucijos pr. 11, LT - 09308 Vilnius
Mob.tel. 8 686 15513
rimantas.zajarskas@vkk.lt
www.vkk.lt

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts