2014 m. gruodžio 08 d.

Įvertintos antikorupcinės iniciatyvos

Minint Tarptautinę antikorupcijos dieną Vyriausybėje jau trečius metus už veiksmingas antikorupcines iniciatyvas įteikti apdovanojimai. 

Apdovanojimų tikslas – pagerbti ir paskatinti asmenis ir organizacijas, iniciatyviai ir rezultatyviai veikiančias korupcijos prevencijos srityje, plačiau informuoti apie jų vykdomas veiksmingas antikorupcines iniciatyvas ir taip skatinti aktyvesnį visuomenės dalyvavimą antikorupcinėje veikloje.

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius renginyje pažymėjo, kad veiksminga kova su korupcija neįmanoma be visuomenės palaikymo.

Pasak premjero, valstybėje gali būti sukurta ideali teisinė ir institucinė antikorupcinė sistema, bet, jei visuomenė neprisidės prie valstybės siekio kovoti su korupcija, niekada šioje srityje nebus pasiekti reikšmingi rezultatai.

„Paskutinių tyrimų duomenys atspindi visuomenės nepakantumo korupcijai augimo tendenciją. Tai rodo, kad didėja korupcijai pasipriešinti pasirengusi visuomenės dalis ir tuo pačiu didėja visuomenės reikalavimai ir lūkesčiai, – sakė Vyriausybės vadovas.

 

Tarp apdovanotų iniciatyvų – LAVA

Be kitų, kaip veiksmingos antikorupcinės iniciatyvos apdovanotos su LAVA susijusios iniciatyvos –

-        skaidrumo, įsisavinant Europos Sąjungos paramos lėšas, iniciatyva „Jonvabaliai“, kur LAVA yra iniciatyvos steigėjai

-        LAVA narių – TEO LT, AB – iniciatyva: antikorupcijos politikos diegimas į bendrovės organizacinę kultūrą. Apdovanojimą TEO vardu atsiėmė Teisės reikalų padalinio vadovė Eglė Gudelytė-Harvey (foto; greta – Ūkio viceministras Gediminas Onaitis).

TEO apdovanojimasTEO: ir vienas lauke – karys

„Išties labai malonu gauti šį įvertinimą, nes 2014 metais itin stengėmės skleisti atitikties kultūrą bendrovėje, ypač akcentuodami etišką elgesį bei nulinę toleranciją korupcijai. Mums labai svarbu būti nuosekliems keliant etiško verslo kartelę ne tik TEO, bet ir už jos ribų. Šis apdovanojimas parodė, kad tai, ką darome bendrovės viduje, neišvengiamai yra pastebima ir išorėje.

Taigi, būdami savo verslo lyderiais, taip pat keliame sau tikslą tapti etiško verslo lyderiais.

Kalbant apie antikorupciją, kiekvieno asmens pastangos gali daug pakeisti – juk „ir vienas lauke – karys“, – sako apdovanojimą TEO vardu atsiėmusi Teisės reikalų padalinio vadovė Eglė Gudelytė-Harvey.

Kas nuveikta?

2014 m. įgyvendinant antikorupcijos iniciatyvas nemažai nuveikta ir TEO organizacijos viduje, ir dalijantis gerąja patirtimi už įmonės ribų – dalyvauta diskusijose, skaityti pranešimai įvairiuose renginiuose.

Rugsėjį atnaujinta TEO Antikorupcijos politika, kurioje, be kita ko, patvirtintas ir naujas pranešimo apie neetišką elgesį ar bendrovės vidaus tvarkų pažeidimus būdas – „Skaidrumo linija“ (iki tol veikė „Netylėk apie TEO“). Naujasis būdas yra konfidencialumą ir anonimiškumą garantuojanti informavimo apie pažeidimus sistema (angl. speak up line), bendra visoms „TeliaSonera“ grupės įmonėms.

Antikorupcijos dokumentai reglamentuoja, kaip darbuotojai turėtų elgtis teikdami ar priimdami dovanas, daug dėmesio skiriama verslo svetingumui. Įsteigtas dovanų registras ir saugykla.

2014 m. spalio viduryje visi aukščiausio lygio bei dalis vidurinio lygio vadovų dalyvavo antikorupcijos mokymuose: jiems buvo pristatytos antikorupcijos taisyklės ir veiksmai, kuriuos TEO daro antikorupcijos srityje, taip pat pateikti netinkamo elgesio pavyzdžiai, pradedant globaliais, baigiant konkrečiais atvejais iš bendrovės patirties, vyko apskrito stalo diskusijos.

„Manau, kad mūsų sistemingi ir nuoseklūs veiksmai šioje srityje padės šviesti ne tik bendrovės darbuotojus, bet ir privatų sektorių bei visuomenę apie tai, kas yra atsakingas verslas ir kaip jis gali prisidėti prie visuomenės gerovės“, – įsitikinusi E.  Gudelytė-Harvey.

Nepakantumas korupcijai Lietuvoje – auga  

JAV Teisingumo instituto neseniai paskelbtoje kyšininkavimo versle rizikos vertinimo ataskaitoje Lietuva užima gana aukštą 18 vietą tarp 197 valstybių, kaip gana skaidri ir atspari korupcijai valstybė, vertinant vadovaujantis vyriausybių veiklos skaidrumo, kovai su korupcija skirtų teisės aktų ir jų įgyvendinimo, taip pat visuomenės įsitraukimo į antikorupcinę veiklą kriterijais.

„Transparency International“ skaičiuojamo Korupcijos suvokimo indekso rezultatai taip pat rodo teigiamas tendencijas Lietuvoje: 2014 m. Lietuvai skirti 58 balai iš 100 galimų, kurie suteikiami itin skaidrioms ir korupcijai atsparioms valstybėms. 2013 m. Lietuvai buvo skirti 57 balai.

Taigi, nors augimas nėra itin ženklus, bet stabilus, kas itin svarbu, nes „Transparency International“ indeksas atspindi, kaip visuomenė ir tarptautinė aplinka suvokia šalies korumpuotumą.

Pagal LRV pranešimą  ir TEO inf.

 

 

 

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts