2014 m. spalio 02 d.

LAVA pasiūlymai dėl ĮSA skatinimo šalyje 2015-2020 m.

Spalio 2 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (SADM) įvyko susitikimas-diskusija dėl įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) skatinimo perspektyvų Lietuvoje 2015-2020 m.

LAVA iniciatyva organizuotoje diskusijoje dalyvavo ir savo siūlymus pateikė asociacijos Tarybos ir Kongreso nariai, įmonių socialinės atsakomybės patarėjų tinklo, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, Aplinkos ir Ūkio ministerijų atstovai bei SADM atstovai – viceministras Gintaras Klimavičius, Darbo teisės skyriaus vedėja Vita Baliukevičienė ir vyr. specialistė Jelena Polijančuk.

LAVA pasiūlymai 

LAVA Tarybos pirmininkė Audronė Alijošiutė renginio dalyviams pristatė pasaulines ĮSA tendencijas, o asociacijos Tarybos narė Vaiva Bražionytė susirinkusiuosius supažindino su konkrečiais LAVA pasiūlymais, kuriomis kryptimis ir priemonėmis būtų galima skatinti ĮSA plėtrą Lietuvoje 2015-2020 m.

LAVA atstovų nuomone, artimiausiu metu būtina identifikuoti atsakingą struktūrinį vienetą ir su socialiniais partneriais parengti ilgalaikę Lietuvos socialinės atsakomybės (SA) strategiją bei priemonių planą 2015-2020 m.

Taip pat siūlyta panaudoti praėjusio finansavimo laikotarpiu jau sukurtus rezultatus, leisiančias vykdyti ĮSA pažangos vertinimą Lietuvos mastu, išviešinti sukurtus SA skatinimo produktus tarp valstybės įmonių ir institucijų bei išmokyti jais naudotis.

LAVA nariai, kartu su kitais renginio dalyviais, pateikė siūlymą pirmiausiai apsibrėžti strateginius ĮSA tikslus Lietuvos mastu ir jais vadovaujantis parengti priemonių planą.

Bus bendradrabiaujama  

Susitikimo metu pasiektas pagrindinis tikslas – susitarta, jog socialinei atsakomybei, jos spartesniam vystymuisi Lietuvoje turi būti numatytas atitinkamas dėmesys ir ES paramos lėšos 2015-2020 m., jei ateityje Lietuvoje norime matyti atsakingai veikiantį verslą, valdžios institucijas ir visuomenę.

Užmezgus glaudų ir geranorišką bendravimą su SADM, LAVA su partneriais yra pasiruošusi intensyviai prisidėti tiek prie Lietuvos ĮSA strategijos rengimo, tiek prie jos įgyvendinimo.

 

LAVA rytoj - „Žinių radijo" viešnia

Intensyvus LAVA darbas, dėl aktyvesnės ĮSA plėtros Lietuvoje bus tęsiamas ir toliau.

Spalio 3 d. 10.10 val. „Žinių radijo" laidoje „Verslo bitės" bus kalbama apie tai, ko verslas tikisi iš valdžios ir ko valdžia tikisi iš verslo, siekiant paskatinti atsakingo verslo, brandžios visuomenės, darnios aplinkos kūrimąsi, diskutuos socialinės apsaugos ir darbo viceministras Gintaras Klimavičius, LAVA Tarybos narė Vaiva Bražionytė, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Vaidotas Levickis.

Kviečiame klausytis tiesioginės laidos čia: www.ziniuradijas.lt

 

 

 

 

LAVA inf.

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts