2014 m. rugsėjo 18 d.

LAVA tapo steigėjais

Šiandien, 2014-09-18, buvo pristatyta skaidrumo iniciatyva „Jonvabaliai“, kuri suteiks daugiau informacijos apie ES finansuojamus projektus.

Tai iniciatyva, kuri skatins įmones bei organizacijas visuomenei savanoriškai atskleisti daugiau informacijos. Gyventojai turės galimybę ne tik sužinoti, už kiek buvo nupirktas vienas ar kitas daiktas, gauti informacijos apie projekto vykdytojo akcininkus, organizacinę struktūrą ir pan., bet ir įgis teisę tiesiogiai projekto vykdytojui užduoti rūpimą klausimą.

LAVA tapo vienu iš šios iniciatyvos steigėjų.

Pasak „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovo Sergejaus Muravjovo, iniciatyva buvo pakrikštyta „Jonvabaliais“ neatsitiktinai: „Jonvabaliai – puikus pavyzdys, kad, norint šviesti ir rodyti kelią kitiems, nebūtina būti dideliam ar turėti daug išteklių.Džiaugiuosi, kad vis daugiau organizacijų Lietuvoje supranta, jog verta savanoriškai tapti geraisiais atskaitingumo pavyzdžiais ir aiškiai ir suprantamai papasakoti bendruomenei, ką jos daro. Tai skatina žmones labiau domėtis, kaip leidžiami jų pinigai, ir padidina pačių organizacijų atskaitingumo lygį“.

Tinklalapyje gyventojams suteikiama galimybė patiems prisidėti, kuriant didesnį skaidrumą, – kviesti prie iniciatyvos prisijungti juos dominančius projektus.

Iniciatyvos tinklalapyje užsiregistravę projektų vykdytojai gali pildyti skaidrumo deklaracijas, pasirinkti, kiek ir kokios informacijos jie nori pateikti. Kuo daugiau informacijos pateikiama, tuo daugiau jonvabalių skiriama projektui. Daugiausiai projektui gali būti skiriami trys jonvabaliai.

Deklaracijose klausiama apie projektų rezultatus, išlaidas, kainas, taip pat, ar yra viešai prieinama informacija apie vykdytus viešuosius pirkimus, įmonės akcininkus, organizacinę struktūrą, antikorupcijos rizikų valdymą, ar buvo nustatyta lėšų panaudojimo pažeidimų ir pan.

„Jonvabaliai“ yra savanoriška iniciatyva, dalyvavimas joje nekainuoja. Prisijunkite: http://jonvabaliai.lt/prisijungti/


Steigėjai

Skaidrumo iniciatyvos „Jonvabaliai“ steigėjai: asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA), asociacija „Investors’ Forum“, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Finansų ministerija, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija ir „Transparency International“ Lietuvos skyrius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts