2014 m. gegužės 27 d.

LESTO paskelbė ĮSA 2013 m. ataskaitą

Elektros skirstymo bendrovė LESTO, Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) narė, paskelbė kasmetinę socialinės atsakomybės veiklos pažangos ataskaitą. Per 2013 m. LESTO suaktyvino veiklą socialinės atsakomybės srityje: plėtė racionalaus elektros energijos vartojimo iniciatyvas, vykdė moksleivių ir visuomenės edukacinius projektus bei aktyviai dalyvavo aplinkosaugos srityje.

Greta tikslo užtikrinti kasdienį kokybišką elektros tiekimą, LESTO siekia prie visuomenės gerovės prisidėti ir socialiai atsakinga veikla – tam įgyvendinami bendruomenėms aktualūs projektai, vykdomos švietimo programos saugaus ir tausojančio energijos naudojimo klausimais. Bendrovė siekia kasdien veikti atsakingai, vadovaudamasi darnaus vystymosi principais. Energetinio efektyvumo didinimas, poveikio aplinkai mažinimas tausojant energiją bei saugus ir atsakingas elgesys su elektra – LESTO socialinės atsakomybės veiklos prioritetai.

„LESTO jau kelerius metus plėtoja ilgalaikius socialinius projektus „Tiek, kiek reikia“, „Operacija 2020“ ir „Elektromagija.lt“, į kuriuos įtraukiama ne tik visuomenė, suinteresuotos grupės, bet ir įmonės darbuotojai. Mūsų projektai yra matomi, jie kuria bendrą vertę ne tik Lietuvos gyventojams, bet ir verslo bendruomenei. Šias veiklas žadame kryptingai plėtoti ir ateityje – Europos Sąjungoje energetinio efektyvumo klausimas tampa vis labiau aktualus ir skatina aktyviau ieškoti dialogo su įvairiomis visuomenės grupėmis, atkakliai aiškinti racionalaus energijos vartojimo privalumus, demonstruoti praktinius efektyvumo pavyzdžius“, - teigia Aidas Ignatavičius, AB LESTO generalinis direktorius.

Bendrovė LESTO bene pirmoji iš lietuviškų įmonių ketvirtąją socialinės atsakomybės ataskaitą parengė pagal naujausią Jungtinių Tautų „Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ (angl. „Global Reporting Initiative“) metodiką „G4“. 2013 m. gegužės mėn. ši rodiklių sistema tapo oficialiu JT „Pasaulinio susitarimo“ standartu ir yra rekomenduojama naudoti visiems susitarimo nariams, kaip pažangos ataskaitų rengimo priemonė. „G4“ metodologija parengta remiantis suinteresuotųjų šalių įtraukimo principu, jos rengime ir tobulinime dalyvauja pripažinti atitinkamų sričių ekspertai iš viso pasaulio.

2013 m. savo socialinės atsakomybės veiklas LESTO kreipė į gyventojų, savivaldybių bei verslo bendruomenės skatinimą racionaliai ir efektyviai naudoti elektros energiją. Kartu su dienraščiu „Verslo žinios“ organizuota jau 3-oji energetinio efektyvumo konferencija verslui, kuri sulaukė rekordinio dalyvių skaičiaus – apie 300 žmonių iš daugiau nei 160 įmonių. LESTO įsteigta „Žaliojo protokolo“ iniciatyva įmonėms, kurios vienijasi pabrėždamos energijos tausojimo svarbą, buria jau daugiau kaip 130 energijos tausojimą aktyviai propaguojančių įmonių.

Praėjusiais metais LESTO buvo pakviesta pirmininkauti Nacionaliniam atsakingo verslo įmonių tinklui, kurio nariai įsteigė Lietuvos atsakingo verslo asociaciją (LAVA). Pagrindinė LAVA asociacijos misija - skatinti atsakingos veiklos plėtrą įmonėse ir organizacijose, prisidėti prie darnaus šalies vystymosi, atstovauti pasaulines iniciatyvas.

Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į energijos tausojimą ir saugumą bendrosiose erdvėse, 2013 m. LESTO kartu su socialiniais partneriais UAB „Mano būstas LT“, UAB „ACME Europe“ ir UAB „Elektros taupymo sprendimai“ įgyvendina projektą „Tiek, kiek reikia daugiabučiui: saugūs ir taupūs namai“. Projekto metu keturiuose skirtingų miestų daugiabučiuose partnerių lėšomis buvo įrengtas pavyzdinis modernus laiptinių ir lauko durų apšvietimas su būvio ciklu – tai reiškia, kad šviesa neužgęsta ne tik dėl judesio, bet ir dėl žmogaus buvimo.

Taip pat kartu su Birštono savivaldybe ir Italijos viešojo apšvietimo kompanija „Enel Sole“ pradėtas LED technologijų šviestuvų efektyvumo bandomasis projektas Birštone „Tiek, kiek reikia miestui“. Jo metu 14 įprastų gatvių šviestuvų buvo pakeisti LED technologijos šviestuvais. LESTO įrengė reikalingą apskaitos įrangą ir finansavo šviestuvų keitimo darbus. LED šviestuvų techninės charakteristikos atspindi, kad modernizavus miestų gatvių apšvietimą savivaldybės galėtų sutaupyti iki 60 proc. suvartojamos elektros energijos.

LESTO susilaukė ir didžiausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką vienijančios asociacijos „Investors‘ Forum“ įvertinimo. Už vykdomus socialinius ir visuomenės švietimo projektus asociacijos „Investors‘ Forum“ pripažino LESTO atsakingiausia 2013 metų įmone. Tai ne pirmas panašus LESTO gautas apdovanojimas – 2013 m. lapkritį elektros skirstymo bendrovei įteiktas Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas – bendrovė pripažinta „Metų bendruomeniškiausia įmone 2012“ Lietuvos didelių įmonių kategorijoje. Už 2013 metais vykdytas socialinės atsakomybės veiklas LESTO pelnė ir kitą pripažinimą: Vilniaus universiteto Ryšių su visuomene magistrantų organizuotame konkurse „PR LAPĖ“ LESTO pripažinta „Metų socialiai atsakingiausia Lapė 2013“.

„Šiais apdovanojimais labai džiaugiamės, bet ne jie yra pagrindinis tikslas – esame laimingi tada, kai mūsų pastangos pavirsta nauda klientams, darbuotojams, aplinkai ir visuomenei“, – sako A. Ignatavičius.


LESTO inf.

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts