2014 m. liepos 07 d.

EK kviečia teikti pastabas

Europos Komisija yra pradėjusi viešąsias konsultacijas dėl Europos Komisijos ĮSA Komunikato: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/public-consultation/index_en.htm.

Terminas – 2014-08-15.

Šių viešų konsultacijų tikslas yra surinkti grįžtamąjį ryšį apie pasiekimus, trūkumus ir būsimą Komisijos veiklą dėl įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA), kaip nurodyta Komisijos 2011 komunikate "Atnaujinta ES strategija 2011-14 dėl įmonių socialinės atsakomybės "(KOM (2011) 681).

Šių konsultacijų rezultatai bus apibendrinti ir toliau derinami įvairių suinteresuotųjų šalių forume, kuris planuojamas 2014 m. lapkritį. 

Šie du įvykiai darys didžiausią įtaką Europos Komisijos darbui ĮSA politikos kryptyse po 2014.

 

 

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts