2014 m. rugpjūčio 07 d.

ĮSA seminaras: atskaitingumas ir nuomonės tyrimai

Images/LAVA seminaras 2014.08.07/LAVA seminaras2014-08-07.jpgNors vasara lepina ir neskatina aktyviai imtis papildomų veiklų ar juo labiau - mokytris, po aktyvaus birželio mėnesio susitikimo, kurio metu kalbėta apie ĮSA ataskaitų rengimą, turinį ir jų kokybės iššūkius, rugpjūtį LAVA nariai susirinko pratęsti praeito susitikimo aktualijų.

Susitikime aptartos temos - ĮSA auditavimas, jo reikšmė, situacija Lietuvoje, ĮSA atskaitingumo vertinimo tendencijos pasaulyje, tarptautinių ekspertų patirtis, įžvalgos.

Naujausi tyrimai: kokia visuomenės nuomonė dėl ĮSA

Itin didelio susidomėjimo susitikime sulaukė TNS tyrimų ekspertizės vadovės Daivos Plauškaitės-Camacho Andrade pranešimas apie visuomenės nuomonės tyrimus ĮSA srityje.

LAVA seminaras 2014.08.07/TNS 0807.jpgTNS nuolat stebi, kaip kinta visuomenės nuomonė ĮSA temų atžvilgiu, kokius organizacijų atsakingos veiklos bruožus žmonės pastebi ir vertina labiausiai?

Ekspertės pranešimo tema apėmė verslo poveikio visuomenei nustatymą, verslo požiūrį į efektyvų išteklių panaudojimą bei įžvalgas, kaip pasirinkti įmonės socialinės  atsakomybės kryptį.

Verslo poreikis vertinti savo poveikį visuomenei didėja ir svarbu suprasti: visuomenė nėra lygu – Jūsų interesų grupė, jos gali būti labai skirtingai pažengusios.

Kurie sektoriai visuomenės laikomi labiausiai socialiai atsakingi? Kas, visuomenės nuomone, organizacijose labiausiai atsakingas už verslo daromus veiksmus? Koks tas teigiamas verslo poveikis visuomenei jos akimis? Ar rūpinimasis darbuotojais ir skaidri įmonės veikla – pagrindiniai faktoriai, lemiantys organizacijos reputaciją?

Ką visuomenė mano apie sąžiningai mokamus mokesčius valstybei ir įmonės socialinę atsakomybę – šie ir kiti klausimai buvo atsakyti remiantis TNS tyrimų duomenimis, lyginant Lietuvos ir ES gyventojų nuomones.

Kaip vertinamas ĮSA atskaitingumas

Susitikimo pranešėjai – Mindaugas Galiauskas („Deloitte Lietuvva“) ir Liudas Jurkonis („Ernst &Young Baltic“) – pasakojo apie savo organizacijų veiklą vertinant socialinį atskaitingumą.

/Is Deloitte pranesimo

 Pranešėjai dalijosi infromacija apie patirtį kitose šalyse, kur veikia įmonių padaliniai bei pagalbą, kurią gali suteikti konsultavimo įmonės esant problemoms diegiant ĮSA.

Pranešėjai su auditorija diskutavo apie Lietuvoje esančių sertifikatų sistemą, integruotų ĮSA ataskaitų galimybes ir ateitį, dalijosi savo įžvalgomis apie patirtį su Lietuvos įmonėmis.

Susitikimo dalyviai diskutavo apie Jungtinių Tautų skatinamos „Pasaulinio susitarimo“ iniciatyvos GRI (angl. „Global Reporting Initiative“) universalumą ir plėtrą pasaulyje bei Europos komisijos direktyvą, kurios pagrindu visos įmonės, turinčios daugiau nei 500 darbuotojų privalomai turės diegti ĮSA, teikti socialinio atskaitingumo rodiklius.

Į ką svarbu kreipti dėmesį

Ką būtina žinoti patiems vertinant savo ĮSA ataskaitos kokybę – atkreipti dėmesį, ar atskleidžiami visi reikšmingi rodikliai bei specialūs įmonės veiklos srities rodikliai, ar įvertintas darnumo temų reikšmingumas, ar tinkamai įtrauktos visos reikiamos suinteresuotos šalys ir pateikiami turinio nustatymo principai, aprašomi duomenų surinkimo metodai.

Ypač svarbus aspektas – aiškiai suprasti, kad atskleidžiama informacija yra iš tiesų aktuali ir atspindi įmonės poveikio aplinkai supratimą.

mages/LAVA seminaras 2014.08.07/LAVA pazymejimas .jpg


LAVA pažymėjimai

Atsižvelgiant į tai, kad LAVA narių susitikimai pagal savo turinį tapo seminaro pobūdžio (turinio ir trukmės prasme), dalyviams išduodami LAVA pažymėjimai, liudijantys seminaro metu įgytas žinias.

Dalyviams išsiunčiama visa seminarų metu pristatoma medžiaga.

Gali dalyvauti iki 3 įmonės darbuotojų

Suprasdami, kad su ĮSA diegimu įmonėse dirba ne vienas darbuotojas, į LAVA susitikimus-seminarus kviečiami dalyvauti pasikviečiant su ĮSA diegimu įmonėje susijusius ar besidominčius kolegas.

 

 

LAVA inf.

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts