2014 m. liepos 28 d.

KVALITETAS paskelbė ĮSA ataskaitą

Socialinį atsakingumą KVALITETAS supranta kaip tvaraus ir augančio verslo privalomą sąlygą, kryptingai investuojant į tvarius santykius su darbuotojais bei partneriais, į verslo etiką, socialinį sąmoningumą, aplinkos apsaugą.

Investicijų grąža pasireiškia darbuotojų įsitraukimu, partnerių patikimumu ir teigiamu įvaizdžiu visuomenėje, ilgalaikėje perspektyvoje peraugančiu į neįkainojamą unikalų konkurencinį pranašumą.

Tikėdami šio konkurencinio pranašumo galia, vykdome aktyvią veiklą socialinės atsakomybės vystymo ir sklaidos srityje bei teikiame pažangos ataskaitą.

KVALITETAS – vienas iš Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) steigėjų. LAVA aktyviai skatina atsakingos veiklos plėtrą įmonėse ir organizacijose, prisideda prie palankių sąlygų kūrimo siekiant darnaus šalies vystymosi, atstovauja pasaulines iniciatyvas, formuoja atsakingos veiklos kriterijus. Asociacija taip pat yra „Pasaulinio susitarimo“ kontaktinė atstovybė Lietuvoje.

Sąžiningai įgyvendiname mokestines prievoles ir 2013 metais Lietuvos valstybės biudžetui sumokėjome daugiau negu 0,5 mln. Lt mokesčių.

UAB „Kvalitetas“ pažangos ataskaita 2013 m. 

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts