2014 m. birželio 19 d.

LAVA seminaras: ĮSA ataskaitos ir vertės pagrindimas

Malonus sutapimas – birželio 18 d., kaip ir prieš metus Kaune, kai buvo organizuota regioninė ĮSA konferencija apie atsakingo verslo vertę, LAVA savo nariams organizavo seminarą apie ĮSA atskaitingumą ir vertės pagrindimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĮSA ataskaitos

LAVA taryba (A. Alijošiutė) parengė apžvalgą apie ĮSA ataskaitų situaciją Lietuvoje apskritai, pateikė statistinę apžvalgą.

Renginio metu buvo kalbama apie ĮSA standartus, jų poreikį ir pasirinkimą. LAVA teigimu, kaip „Pasaulinio susitarimo“ atstovai, o dauguma – ir nariai – turime judėti link globaliu tampančio ĮSA standarto – Visuotinės atskaitingumo iniciatyvos (angl. Global Reporting Initiative, GRI).

Susitikime buvo pristatyta paskutinė iniciatyvos modelio versija – GRI 4, pateiktos rekomendacijos ir paaiškinimai, kaip šis modelis galėtų būti diegiamas atsakingo verslo organizacijoje.  

Pristatytas praktinis atvejis – įmonė, šiuo metu esanti ataskaitos rengimo procese („Pakmarkas“), sutiko pasidalinti savo patirtimi apie šio darbo ypatumus. Taip pat buvo pristatytas pirmojo Lietuvoje įgyvendinto GRI 4 standarto pavyzdys – bendrovės LESTO ĮSA ataskaita.

Ryšiai su kaimynais

LAVA tarybos vadovė A. Alijošiutė informavo apie susitikimą Rygoje su atsakingo verslo organizacijų atstovais Latvijoje ir Estijoje. Abi šalys siekia bendradarbiauti su LAVA ir planuoti galimus bendrus projektus.

Kaimynai turi įsidiegę atsakingo verslo standartus. Beje, abu – skirtingus. Jie noriai kalbasi apie standarto diegimą Lietuvoje ir maloniai sutinka dalintis esama patirtimi.

Svečias: Kęstutis Gečas


Renginio svečias K. Gečas (INK Agency) susitikimo dalyviams iš komunikacijos eksperto pozicijų pristatė dažniausias situacijas, su kokiais klausimais dažniausiai agentūrą aplanko įmonės, nusprendusios eiti atsakingo verslo keliu.

Svečias pasidalijo ir savo patirtimi, su kokiais sunkumais susiduriama įmonių viduje, ir kokie asmenys dažniausia būna pagrindinės „kliūtys“, o kokie – idėjų nešėjai.

K. Gečas taip pat pasidalijo pavyzdžiais apie skirtingų kompanijų supratimą apie atsakingo verslo idėjas ir jų įgyvendinimą bei gerosios praktikos pavyzdžiais.

 

 

LAVA foto ir inf.

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts