Valdymas

Lietuvos atsakingo verslo asociacijos valdymo organai yra: visuotinis narių susirinkimas, valdyba, vadovas (direktorius).

Visuotinis narių susirinkimas


Visuotinis narių susirinkimas - kolegialus Asociacijos valdymo organas, kuris renka Valdybą, nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydį, keičia įstatus ir tvirtina Asociacijos veiklos ataskaitą. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia Valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.


Valdyba

Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, sudaromas iš 7 Asociacijos narių 2 metų kadencijai. Valdyba tvirtina Asociacijos veiklos strateginius prioritetus, įgyvendina organizacijos tikslus, priima naujus narius, skiria Asociacijos vadovą - Direktorių. 


   

 

Lina Kapčinskienė, Valdybos pirmininkė                                                              

Turiu garbės dirbti „Kesko“ korporacijoje, kuri pripažinta
viena iš 100 įmonių pasaulyje, stipriausiai vykdančių tvarų verslą.

Visos „Kesko“ dukterinės įmonės, kartu ir „Konekesko Lietuva“,
į savo veiklą integruoja šiuos atsakomybės
programos strateginius tikslus:

  • Įsipareigojimas atsakingiems darbo principams
  • Atsakomybės skatinimas visuomenėje ir bendruomenėse
  • Rūpestis darbo bendruomene
  • Patikimų elektroninių sprendimų teikimas
  • Atsakingas pirkimas produktų saugumas
  • Paslaugų pasiūla, kuri didina klientų gerovę
  • Klimato kaitos mažinimas

Tikiu, kad asmeniniu tikėjimu ir pasišventimu, tiek
„Kesko“ bendruomenės pagalba, skatinsime atsakomybės
didėjimą Lietuvoje.

 

Kontaktai: lina.kapcinskiene@kesko.lt  | Konekesko Lietuva, UAB 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaiva Brazionytė

Savo įmonėje esu atsakinga už įmonės socialinės atsakomybės
plėtrą ir sklaidą. Konsultuoju ir vedu mokymus socialinės
atsakomybės (SA) srityje nuo 2007 metų.

Pagrindinės kompetencijos sritys – SA iniciatyvų įgyvendinimas
įvairių tipų organizacijose (taip pat ir valstybinėse),
darbuotojų atstovavimas, dalyvavimas įmonių valdyme,
SA plėtros skatinimas nacionaliniu mastu ir pan.

Esu sertifikuota SA 8000 standarto auditorė.

Kalbant apie verslo atsakomybę, vadovaujuosi posakiu –
„Atėjo laikas ne tik imti, bet ir duoti“.

Kontaktai: vaiva@ekt.lt   |  Eonominės konsultacijos ir tyrimai, UAB

   
   

Jurgita Bagdonavičienė

Domiuosi atsakingo verslo principų taikymu
praktikoje bei įmonės atskaitingumu suinteresuotosioms šalims.

Nuo 2008 metų esu atsakinga už UAB „PakMarkas“
socialiai atsakingos veiklos vystymą bei komunikaciją,
ataskaitų rengimą.

Esu „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) ir
Visuotinės atskaitingumo iniciatyvos (angl. GRI)
diegimo organizacijoje praktikė.

Tikiu, kad socialinėje atsakomybėje svarbu 
vadovautis principu: „Būk pats tuo pokyčiu, kurį
nori matyti pasaulyje“ (M. Gandhi).

 

Kontaktai: jurgitar@pakmarkas.lt  |  Pakmarkas, UAB
   
   

 

 

Inga Radzevičienė

Man socialinė atsakomybė – tai veikimas etiškai, sąžiningai
ir skaidriai tiek organizacijos, tiek darbuotojo bei
visuomenės atžvilgiu.

Tai apima visus verslo veiksnius: verslo procesus,
elgesį su darbuotojais,  klientais ir
bendruomene, kurioje vykdo veiklą.

Man rūpi Lietuvos dabartis ir ateitis – kokiais moralės
principais remdamiesi elgiamės patys ir kokį pavyzdį
rodome jaunajai kartai, kad užtikrintume tęstinumą ir tvarumą
verslui ir visuomenei ateityje.

 

Kontaktai: inga.radzeviciene@ovc.lt  |  OVC Consulting                                                                                                          

   
   

 

Paulius Stonis

Dar 2013 m. buvau prisijungęs prie LAVA Kongreso, eidamas AB LESTO Socialinės atsakomybės plėtros vadovo pareigas. 2014 m. parengiau pirmąją Lietuvoje socialinės atsakomybės ataskaitą pagal GRI 4 metodiką. Esu vienas iš edukacinės darnaus vystymosi iniciatyvos „Darni mokykla“ sumanytojų ir bendraautorių: 2015 m. „Swedish Business Awards" pripažino projektą metų socialinės atsakomybės iniciatyva.

Daugiau nei 10 m. dirbu komunikacijos srityje, tikiu, mano žinios bus naudingos didinat korporatyvinės atsakomybės suvokimą ir svarbą Lietuvoje. Jaučiu pareigą prisijungti prie LAVA veiklos, nes  verslo atsakomybės principai demografinių ir ekonominių iššūkių akivaizdoje atsidūrusiai mūsų valstybei yra kaip niekada aktualūs.

Kontaktai: paulius.stonis@le.lt | Energijos skirstymo operatorius, ESO 

                                                                                                                                

 

 
   

Rūta Jasienė

Nuo 2007 m. domiuosi naujomis idėjomis vystant socialiai atsakingą verslą Lietuvoje.

Skaidrus verslas, etiška darbdavystė, jaunimo ugdymas, darbuotojų vertybės – pagrindinės mano veiklos kryptys SDG įmonių grupėje.

Man socialinė atsakomybė – tai gebėjimas dalintis.

Gebėjimas dalintis pelnu su darbuotojais, gerove su bendruomene ir mūsų Planeta su ateities kartomis.

 

Kontaktai: ruta@sdg.lt  | SDG, UAB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Jurgita Judickienė

Tikiu, kad tik socialiai atsakingas verslas ateityje išliks konkurencingoje rinkoje, pelnys klientų lojalumą ir pritrauks talentingų darbuotojų.

Sieksiu, kad LAVA nariai turėtų galimybę semtis patirties, mokytis iš Lietuvos ir kitų šalių praktikos, ja aktyviai dalintųsi tarpusavyje.

Suvokimas, kas yra socialiai atsakinga veikla, kokią naudą ji gali atnešti, turi didėti mūsų šalies versle, tarp institucijų bei visuomenėje.

Kaip LAVA Valdybos narė, prisidėsiu prie socialinės atsakomybės augimo ir plėtros šalyje, atsakingos ir etiškos veiklos principų diegimo versle.

 

Kontaktai: j.judickiene@jurex.lt   |  JUREX, verslo ginčų advokatai

 

   
   
Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts