Narystė

 Kodėl tapti LAVA nariu:


LAVA – vienintelė oficiali nacionalinė atsakingo verslo organizacija.

Čia – geriausia tarptautinė atsakingo verslo patirtis: LAVA yra Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo (Global Compact) atstovybė ir "CSR Europe", formuojančio Europos atsakingo verslo veiklso darbotvarkę, tinklo nacionalinė partnerė.

Narystė LAVA – aiški žinia darbuotojams, klientams, verslo partneriams ir visuomenei apie atsakingą organizacijos požiūrį.

Čia formuojasi šalies atsakingo verslo politikos bruožai ir apibrėžiami atsakingos veiklos kriterijai.

Atsakomybė, skaidrumas ir etika vis labiau lemia verslo sėkmę, didina pasitikėjimą ir tampa konkurenciniu pranašumu - tokį verslą labiau vertina darbuotojai, klientai ir vartotojai.

Prisijunkite, būkite vienu iš mūsų! Atsakingas verslas tikrai gali būti mūsų šalies išskirtinumas!

LAVA yra puiki atsakingo verslo gerosios praktikos dalijimosi platforma, skatinanti mokytis, augti ir plėtoti darnų vystymąsi Lietuvoje, drauge bendradarbiaujant ir kuriant vertę organizacijoms, visuomenei ir valstybei. Čia galima semtis praktinės patirties iš atsakingo verslo organizacijų, iš tarptautinių asociacijų ir dalintis savo patirtimi, bendradarbiauti.

LAVA nariu gali būti kiekvienas juridinis asmuo – įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri įsipareigoja laikytis atsakingos veiklos principų, numatytų LAVA įstatuose ir nori mokytis ar dalintis gerąja praktika. Dalintis sukaupta atsakingos veiklos patirtimi – esminis atsakingos organizacijos bruožas.

Nariais kviečiame tapti visas organizacijas, kurioms svarbu savo veikloje laikytis atsakingos veiklos principų ir kurios mato prasmę dalintis šia ptirtimi ir drauge formuoti atsakingo verslo kultūrą.

LAVA organizacijų vadovai - apie narystę ir atsakomybę

Nauda LAVA nariui

Kaip tapti LAVA nariu:

  1. Įmonė ar organizacija, siekdama tapti Asociacijos nariu, teikia prašymą atsiųsdama nustatytos formos deklaraciją, kurioje įsipareigoja laikytis Atsakingos veiklos principų.
  2. LAVA Valdyba nagrinėja ir įvertina deklaraciją bei priima sprendimą dėl narystės, ne vėliau nei per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.
  3. Priėmus sprendimą priimti į narius, juridinis asmuo laikomas tapusiu LAVA nariu nuo stojamojo įnašo ir pirmojo narystės mokesčio sumokėjimo dienos. Mokesčio dydžiui nustatyti ir sąskaitai parengti, prašoma pateikti organizacijos duomenis adresu (darbuotojų skaičių ir apyvartą už praėjusius kalendorinius metus).
  4. Stojamųjų įnašų bei nario mokesčių apskaičiavimo tvarka nustatoma LAVA visuotinio susirinkimo sprendimu. Dabartiniam narystės mokesčio įvedimui ir jo dydžiui pritarta LAVA visuotinio susirinkimo metu, 2015-01-28.

Narystės mokestis


Narystės mokestis LAVA - diferencijuotas, priklauso nuo darbuotojų skaičiaus ir apyvartos:

APYVARTA Nuo

APVYVARTA iki

Darbuotojai

Mokestis

0  € 990,000 € 1-9 120 €
1,000,000 € 9,990,000 € 10-49 300 €

10,000,000 €

49,000,000€

50-249

500

50,000,000 € 99,000,000 € 250-999 1000
100,000,000 € 1,000,000,000€ 1000+ 1500 €

 
Vienkartinis įstojimo mokestis: 100 Eur.

 

 

 

 

 

 

 


Narystės forma (užpildytą siųsti el. paštu: lina.blazeviciute@asociacijalava.lt)

Trumpai - apie narystę LAVA.

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts