Narystė

LAVA organizacijų vadovai – apie narystę ir atsakomybę


Dalia Andrulionienė, Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) generalinė direktorė

Prie darnesnės visuomenės prisidedame atsakingai ir saugiai užtikrindami patikimą energijos tiekimą ir skirstymą, rūpindamiesi aplinkosauginiu tvarumu ir skatindami racionalų, tausojantį energijos vartojimą.

Diegiame ir plėtojame naujas, perspektyvias ir tausojančias technologijas, o su darbuotojais, klientais ir visa mus supančia aplinka siekiame elgtis taip, kad augtume patys ir skatintume atsakingumo kultūrą aplinkui.

Laikydamiesi atsakingų veiklos principų, jaučiame pareigą aktyviai prisidėti prie gerosios praktikos skatinimo ir sąmoningumo didinimo. Tai daryti daug lengviau kartu su bendraminčiais, todėl, dar veikdami kaip bendrovė LESTO, buvome vieni iš LAVA  steigimo iniciatorių. Narystė joje leidžia veikti organizuočiau, padeda ne tik džiaugtis savo pasiekimais su kitais, bet ir pamatyti, kiek dar turime nuveikti.


Dovilė Grigienė, „Swedbank“ Lietuvoje vadovė

Tvari veikla yra vertybinis mūsų organizacijos pagrindas, kuris atsispindi banko veiklos tiksluose ‒ mes skatiname stiprią ir tvarią daugelio gyventojų ir įmonių finansinę padėtį. Tai rodo ir pagrindinis mūsų prioritetas – atsakingas skolinimas. Finansuodami projektus laikomės atsakingo skolinimo principų.

Kita svarbiausių socialinės atsakomybės sričių, kuriai teikiame ypatingą dėmesį, yra gyventojų finansinis švietimas. Esu įsitikinusi, kad būdami visuomenės dalimi esame atsakingi už edukaciją, todėl tam skiriame daug dėmesio.

Mūsų Asmeninių finansų institutas kasmet rengia konferenciją apie asmeninius finansus ir ekonomiką mokytojams bei nuolat organizuoja seminarus ir susitikimus visuomenei Lietuvoje, kuriuose pristato naujausius tyrimų duomenis bei dalinasi patarimais.

Mūsų inicijuotas „Kam to reikia?!” projektas prisideda prie jaunosios kartos profesinio švietimo – kviečiame įvairių sričių specialistus dalintis savo patirtimi su moksleiviais ir taip padėti jiems pasirinkti profesiją.

Manau, kad organizacijoms mūsų šalyje yra itin svarbu šnekėtis apie tvarią veiklą, keistis patirtimi ir gerosiomis praktikomis. Narystė LAVA mums padeda dalintis patirtimi šioje srityje bei bendromis pastangomis dar labiau aktualizuoti šią temą visuomenėje.


Gintas Umbrasas, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ vadovas

Darbdaviai negyvena uždarame bokšte kartu tik su savo šeima ar draugais. Mes lygiai taip pat, kaip ir kiti, gyvename visuomenėje ir turime natūralų poreikį, kad ir visuomenės atstovai aplink mus jaustųsi gerai. Vieta, kurioje mes praleidžiame daugiau nei 1/3 paros – darbas. Jeigu šioje aplinkoje bus nuolat jaučiamas diskomfortas, konkurencija, tai vadinasi, kad trečdalį savo gyvenimo laiko praleidi nepatogioje padėtyje.

Vienas iš būdų, kaip to išvengi – normalūs socialiniai santykiai darbovietėje tarp vadovų ir darbuotojų, darbuotojų–darbuotojų ir bendrai visos aplinkos, kuri yra susijusi su darbu: bendruomenė, partneriai, klientai ir pan.

Ne mano vieno ir ne kelių vadovų tokia pati mąstysena paskatino imtis socialiai atsakingos veiklos darbo santykių srityje. Normalizuoti iškreiptus santykius darbo aplinkoje ypač kyla noras tada, kai pabendrauji su emigrantais, kurie kaip vieną pagrindinių išvažiavimo priežasčių įvardina ne vien tik ekonominius aspektus, o neadekvačius santykius darbovietėje.

Vienas geriausių būdų mokytis – įvairios šakinės asociacijos, tame tarpe LAVA, kur yra labai gera „smėlio dėžė“ pasidalinti patirtimi, kaip įgyvendinti socialiai švelnesnę veiklą organizacijoje, surasti naujas formas, sužinoti, kas pasiteisino, o kas ne.

Nori nenori, dar viena sritis, su kuria susiduriame kaip gyventojai, kaip įmonės atstovai – viešasis sektorius, kuris mums teikia valdymo, viešąsias paslaugas – nuo slaugos iki komunalinių atliekų sutvarkymo. Suprantama, kad galiojanti valstybės tarnautojo reglamentavimo įstatyminė bazė apie tai nekalba, bet jau subrendo laikas, pažangioms šio sektoriaus organizacijoms, vadovams, darbuotojams, daugiau veiklos nukreipti į socialinės darnos siekimą savo kolektyvuose.

Ypač, kai patirtis rodo, jog viešajame sektoriuje nėra tik juodos spalvos. Ten kur vadovai pažangūs, kur yra darbuotojų atstovai, stiprūs socialiniai partneriai, propaguojamos inovacijos, ten yra daug gerų SA iniciatyvų pavyzdžių: lankstus darbo grafikas, kolektyvo sodo-daržo auginimas, išradingos išteklių taupymo priemonės ir pan.

Norint pajudinti valstybinį sektorių iš letargo miego, žymiai aktyvesnę poziciją turi užimti, pavyzdžiui, Socialinės apsaugos ir darbo, Vidaus reikalų, Ūkio ministerijos ir inicijuoti eilę projektų, kurie leistų ne tik verslui, bet ir viešojo sektoriaus įmonėms, organizacijoms suprasti SA esmę ir naudą.

LAVA savo pastangomis viena to padaryti nėra pajėgi, o juk norime, kad atsakingais mūsų šalyje būtų visi: tėvai ir vaikai, dėstytojai ir studentai, politikai ir verslininkai.


Kęstutis Šliužas, „Telia Lietuva“ vadovas

„Telia Lietuvos“ siekis tapti atsakingo verslo pavyzdžiu Lietuvoje yra mūsų ilgalaikės veiklos strategijos dalis. Ir šio tikslo link nuosekliai judame kiekvieną dieną visuose organizacijos lygiuose.

Mums labai svarbu, kad etiško verslo ir skaidrumo principai telktų kuo daugiau įmonių ir sudarytų galimybes formuoti atsakingumo kultūrą visoje rinkoje.

Būdami LAVA dalimi, galime dalintis savo patirtimi ir semtis jos iš kitų dalyvių ir ne tik vietiniu, bet ir tarptautiniu lygiu. Pasaulis keičiasi, todėl ir verslas negali būti toks pat, koks buvo prieš 10 ar net 5 metus. 

Duomenų privatumas ir saugumas, vaikų apsauga ir etika internete, saviraiškos laisvė, skaidrumas, bendruomenių interesai, inovacijos, investicijos į technologijų plėtrą – šie prioritetai mums ypač svarbūs. Greta atsakomybės už mūsų veiklą ir produktus, verslo etikos vertybių sklaida išliko vienu aukščiausių prioritetų, kuriuos keliame ir savo partneriams bei tiekėjams.

Jau daugiau nei 10 metų esame „Pasaulinio susitarimo“ nariai, todėl su visais „Telia Lietuvos“ tiekėjais dirbame tik pagal aukščiausius atsakingumo standartus. 

Nuo kiekvieno iš mūsų priklauso, kokioje visuomenėje gyvensime rytoj.


Virginijus Gumbaragis, UAB „PakMarkas“ generalinis direktorius

Mūsų įmonės strateginiame lygmenyje svarstomos socialinės iniciatyvos ir vertinama atsakinga veikla. Pastebėjome, kad dėmesys klientams, darbuotojams, bendruomenei bei aplinkosaugai sukuria stiprų konkurencinį pranašumą.

Labai smagu buvo matyti, kaip besiruošdami artėjančiai strategijos peržiūros sesijai, kuri numatyta šį rudenį, vadovų komandos nariai pastebėjo, kad bemaž prieš penkiolika metų užrašytoje įmonės misijoje yra per silpnai išreikštas įmonės socialinės atsakomybės aspektas ir jau pateikė pasiūlymus kaip reiktų patobulinti.

Narystė atsakingo verslo organizacijoje LAVA leidžia matyti, su kokiais sunkumais ir iššūkiais susiduria kitos atsakingai veikiančios bendrovės. Čia galima rasti nemažai pasiteisinusių gerosios praktikos pavyzdžių, dalintis savąja. Tačiau turbūt svarbiausia – čia galima sutikti būrį bendraminčių patyrusių ir žinančių, kad nebūtinai bus lengva, tačiau  galima gyventi bei dirbti ir geriau, ir įdomiau.


Eduardas Jasas, UAB „SDG“ generalinis direktorius

Ąžuolas ir baravykas, gyvendami simbiozėje, teikia vienas kitam naudą. Lygiai taip tik betarpiškas vadovų ir darbuotojų nuolatinis dialogas, tik kiekvieno jų indėlis leidžia kurti ir nuolat didinti įmonės vertę. O ir pasidalinti galime lygiai tiek, kiek pavyko sukurti.

Taip formuojasi kiekvieno mūsų individuali atsakomybė, kuri, sąžiningai veikiant kartu, perauga į visos įmonės socialinę atsakomybę. Viskas prasideda nuo kiekvieno iš mūsų.

Žiūrint plačiau, visuomenėje įvairios socialinės grupės yra tampriai tarpusavyje susiję. Laikantis įstatymų, jų tarpusavio santykiai išlieka darnūs. Nesilaikant įstatymų šios darnos nebelieka.

Kai kas nors nesumoka mokesčių, slepia savo pajamas, nelegaliai dirba – nukenčiam visi. Kai kas nors teršia gamtą, užnuodija upelius, aptveria ežerus – nukenčiam visi.

Taigi, įmonių atsakomybė reikalinga ir kaip verslo modelio pavyzdys, mažinantis nesąžiningą konkurenciją, šešėlinį verslą, ir kaip asmeninės atsakomybės pavyzdys, ugdantis žmonių pilietiškumą.

 Įmonių atsakomybė atsiperka ilguoju laikotarpiu. Šiandien tai – didesnės išlaidos, mažesnis pelnas. Gaila, kad valstybės požiūris į ĮSA – deklaratyvus. Sunku laikytis socialinės atsakomybės principų esant neskaidriai šešėlinei verslo aplinkai.

Tačiau tik būdami socialiai atsakingi galime išlikti žmonėmis su aukštais siekiais ir didelėmis svajonėmis, tik taip galime būti geriausi versle.


Jūsų organizacija taip pat turi, ką pasakyti apie savo atsakomybę? Parašykite mums! Adresas: info@asociacijalava.lt

Žinoma, kad svarbu ne tik žodžiai, bet ir darbai, tačiau dalindamiesi savo pavyzdžiu ir supratimu apie veiklos principus kuriame atsakingo verslo kultūrą Lietuvoje!

Narystės forma

Atsakingos veiklos ataskaitos

D. U. K.

Kontaktai / Contacts